JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ

PROFESJONALIZM

Aktualności

Szukaj

Silesia Marathon 2013
Sztafeta Maratońska Dzieci i Młodzieży

11 maja 2013 r.

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Sztafecie Maratońskiej Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 11 maja w Parku Śląskim w ramach SILASIA MARATHONU 2013

Termin i miejsce zawodów:

 • Zawody odbędą się 11 maja 2013 r. na terenie Parku Śląskiego (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie)
 • Bieg odbędzie się na asfaltowych alejach parkowych w pobliżu Hali Wystaw „Kapelusz”

Biuro zawodów i zgłoszenia:

 • Biuro Organizacyjne mieścić się będzie na terenie Hali Wystaw „Kapelusz” w WPKiW w Chorzowie.
 • Zespoły muszą zostać zweryfikowane w Biurze Organizacyjnym przez nauczyciela /opiekuna 11 maja w godzinach od 10.00 do 11.00.
 • Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego nr 1 znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl, który należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 08.05.2013
 • Opiekun zgłaszający zawodników zobowiązany jest do złożenia w Biurze Organizacyjnym formularza zgłoszeniowego nr 2 znajdującego się na stronie internetowej www.silesiamarathon.pl
 • Zgłoszenie uznaje się za przyjęte w momencie otrzymania maila zwrotnego od organizatora z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 • Start w zawodach jest bezpłatny.
 • Organizator wprowadza limit startujących szkół w liczbie dziesięciu drużyn w każdej kategorii wiekowej (decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Ze względów organizacyjnych zgłoszenia przyjmowane będą do 08.05.2013

Program Zawodów

 • 11.15 Uroczyste otwarcie imprezy i oprowadzenie po trasie zawodów.
 • 11.30 Rozpoczęcie zawodów.
 • ok. 13.30 Zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

Dystans zawodów i sposób przeprowadzenia

 • Zawody rozegrane będą w formie sztafety: 42 zmiany dla gimnazjum oraz 21 zmian dla szkoły podstawowej
 • Każda zmiana odpowiada symbolicznie jednemu kilometrowi biegu maratońskiego i wynosi około 500 m
 • Drużyny muszą składać się z minimum dziesięciu zawodników, w tym minimum z trzech dziewcząt.
 • Jeden zawodnik może wielokrotnie pokonywać trasę zawodów.
 • Jeden zawodnik nie może przebiec następujących po sobie dwóch kolejnych zmian.
 • Zespoły otrzymają numery startowe z oznaczonymi kolejnymi kilometrami trasy.
 • Opiekun zobowiązany jest do dopilnowania, by podczas biegu numer startowy zawodnika odpowiadał kolejnemu kilometrowi trasy.

Kategorie wiekowe

 • Szkoły podstawowe rocznik: 2000-2002
 • Szkoły gimnazjalne rocznik : 1997-1999

Nagrody

 • Za zajęcie miejsc I-III szkoły otrzymują puchary

Postanowienia końcowe

 • Sztafeta Maratońska Dzieci i Młodzieży stanowi imprezę towarzyszącą Silesia Maraton.
 • Organizator zapewnia pałeczki sztafetowe.
 • Każdego uczestnika zawodów obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej, badania lekarskiego lub zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach.
 • Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu biegu przez ostatni zespół.
 • Wszystkich zawodników obowiązuje kulturalne zachowanie i stosowanie się do poleceń sędziów i organizatorów.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Zespoły, które pomylą numery z kolejnymi kilometrami trasy zostaną zdyskwalifikowane.
 • Udział w uroczystym otwarciu jest obowiązkowy.
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cel zawodów

 • Popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży
 • Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Propagowanie idei biegów maratońskich wśród dzieci i młodzieży

Sponsor Strategiczny Wydarzenia